Karen Sofie Brekke

  • Født: 18. juni 1941
  • Død: 29. januar 2020

Jeg går og nynner på en sang, den letter livets tunge gang. Jeg går og nevner på et navn, Det stiller dypest hjertesavn. Sangen og navnet er Jesus. Jeg lærte tonen til den sang Da veien ble meg tung og lang. Og navnet ble min hjerteskatt. Da dagen ble en belgmørk natt. Og fra den kilde i meg sprang. Er hele livet fylt av sang. Og navnet på min hjertesol Det hviskes ømt fra pol til pol. Den lille bekk i skogens lund Den synger med en yndig munn Og havet med sin orgelklang Det bruser ut den samme sang. Og når i vårens fagre tid Jeg hører fuglesangen blid Den hvisker, triller, jubler ut En lovsang til min Herre Gud O Jesus, du som ble mitt kvad Takk at du gjorde hjertet glad! Nå vil jeg bære i min favn Ditt sterke, milde frelsernavn. Sangen og navnet er Jesus.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: