Informasjon

Svenn Morten Skår

  • Født: 12. februar 1968
  • Død: 23. mai 2021

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: