Ådne Idland

  • Født: 12. februar 1950
  • Død: 6. april 2020

Til minne om Ådne - vår kjære ektefelle, far, svigerfar, farfar, bror, svoger og onkel

Ådne hadde levd et godt og innholdsrikt liv - fra oppveksten på Sørlandet til årene som sjømann, samt familielivet sammen med sin kone Elvira, to sønner og fire barnebarn. "Alltid andres ve og vel. Aldri sparte du deg selv. En inderlig takk fra dine kjære. Din godhet og omsorg vi i minnet vil bære."

Til minne om Ådne - vår kjære ektefelle, far, svigerfar, farfar, bror, svoger og onkel

Ådne hadde levd et godt og innholdsrikt liv - fra oppveksten på Sørlandet til årene som sjømann, samt familielivet sammen med sin kone Elvira, to sønner og fire barnebarn. "Alltid andres ve og vel. Aldri sparte du deg selv. En inderlig takk fra dine kjære. Din godhet og omsorg vi i minnet vil bære."