Arne Inge Botne

  • Født: 30. mars 1938
  • Død: 24. juni 2020

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: